Friday, 4 December 2009

lebih cinta selain ALLAH

"Katakanlah, jika bapa2, anak2, saudara2mu, isteri2mu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan rumah2 tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada ALLAH dan RasulNYA dan (daripada) berjihad di jalanNYA, maka tunggulah sampai ALLAH mendatangkan keputusanNYA."
(At-Taubah:24)